PÄÄSIVULLE


L u k i j a l l e (päivitettu 29.4.2012, täydennetty 9.9.18)

Syyskuun 11. ja "terrorismin vastainen sota" on 27.12.2002 perustettu internetsivustoni, joka esittelee kriittisen tutkimuksen ja journalismin tuloksia Yhdysvalloissa v. 2001 tapahtuneista terrori-iskuista ja varsinkin viime aikoina yhä enemmän muistakin terroriteoista ja  maailmanpoliittisista tapahtumista.

Syy miksi olen tehnyt nämä sivut on se, että valtamedia ei suostu esittämään kriittisiä kysymyksiä asioista joita maailmalla tapahtuu, vaan tyytyy toistelemaan poliittisesti korrekteja tulkintoja ja suurvaltojen virallisia tiedotteita. Lähes kaikki tästä "virallisesta linjasta" poikkeava materiaali sivuutetaan. Tällainen tilanne ei ole demokraattisessa yhteiskunnassa hyväksyttävä. On tärkeää valottaa asioita monista kulmista ja antaa ihmisille mahdollisuus muodostaa mielipiteensä monipuolisen aineiston pohjalta.

Erityisen pettynyt olen maailmanpolitiikan ja terrorismin tutkijoihin, jotka säännöllisesti viittaavat syyskuun 11. terrori-iskuihin ja puhuvat al-Qaidasta ikäänkuin ne olisi nostettu kaiken kriittisen tarkastelun yläpuolelle. Mitkä ovat lähteet, missä lähdekritiikki? Vai kuuluuko tutkijan työhön todellakin poliittisten suhdanteitten haistelu ja kaikille tuttujen myyttien toistaminen?

Olen poliittisesti sitoutumaton, eikä minulla ole mitään amerikanvastaisia tarkoitusperiä. On väärin samaistaa Yhdysvallat ja maan hallitus, kuten yleensä tehdään. Yhdysvalloissa on paljon hyvää ja haluan olla tukemassa juuri näitä parhaita piirteitä kuten niitä lukemattomia rohkeita ihmisiä jotka vastustavat maassa tapahtuvia totalitarismiin tähtääviä muutoksia ja jotka haluavat selvittää totuuden terrori-iskuista. Vähittäinen siirtyminen kohti totalitarismia tapahtuu maailmassa laajalla rintamalla, myös EU:ssa ja Suomessa. Kaikki tämä tapahtuu käyttäen apuna terrorismin pelotetta, joka kuitenkin saattaa olla itse aiheutettu ja joiltain osin puhtaasti fiktiivinen. Oma lukunsa on Venäjä, joka täysin häikäilemättömästi toteuttaa terrorin politiikkaa ja jonka turvallisuuselinten sekaantumisesta terroritekojen järjestämiseen on vahvaa näyttöä.

Nykyajan poliittiseen liturgiaan kuuluu lause "terrorismia vastaan on taisteltava". Jos todella tarkoitettaisiin sitä, niin eikö ensin olisi selvitettävä kustakin terroriteosta mitä oikeastaan tapahtui ja mitkä tahot teon taustalla ovat? Nythän ei menetellä niin vaan otetaan itsestään selvänä tosiasiana se, mitä kulloisenkin suurvallan viranomaiset kertovat tapahtuneesta. Ilmiselvätkin faktatiedot kyseisten viranomaisten osallisuudesta ohitetaan ja tarjotaan täysi tuki kyseessä olevan suurvallan valtiojohdolle. Siitä syystä terrorismin vastaisuus on pelkkää poliittista liturgiaa. Olisi rehellisempää puhua ainoastaan suurvallan poliittisen agendan tukemisesta.

Terroritekoihin liittyvät faktat tulisi kaivaa esiin ja pyrkiä niiden perusteella ilman poliittisia ennakkoasenteita hahmottamaan sitä mitä todellisuudessa tapahtui. Olen rakentanut nämä sivut yksin, mutta useat muut 11.9.-toimintaryhmän jäsenet ovat julkaisseet näillä sivuilla kirjoituksiaan.

Uutisia -palstalla tarjoan linkkejä uusiin aihepiiriä valottaviin artikkeleihin, esittelen uusia kirjoja ja videoita ja myös sivujeni uudet lisäykset. En suinkaan välttämättä ole kaikilta osin samaa mieltä linkitettävissä artikkeleissa esitettävistä asioista, mutta ne on valittu, koska niissä on jotain arvokasta tietoa tai mielenkiintoisia näkökulmia. Tämä sivusto on riippumaton erilaisista totuusliikkeen sisäisistä ryhmittymistä.

Haluan painottaa, että sivujeni tarkoitus on etsiä totuutta syyskuun 11. terrori-iskuista ja muista aiheista. Tarkoitus ei ole väkisin todistaa oikeaksi jotain keinotekoista "salaliittoteoriaa". Siitä syystä toivotan kaiken asiallisen kritiikin tervetulleeksi. Pyrin vastaamaan kaikille.

Toinen ylläpitämäni sivusto on nwo.11syyskuu.net, joka keskittyy seuraamaan länsimaisen poliittisen eliitin pyrkimystä luoda yhdistynyt maailma ja maailmanhallitus. Käyttämällä hyväksi pelottelua "rajat ylittävistä uhkista" pyritään kansa johdattelemaan "väistämättömän yhdetymisen" tielle. Tärkeimpiä näistä uhkakuvista ovat kansainvälinen terrorismi, ilmaston lämpeneminen ja finanssikriisi. Mutta ovatko ne todellisia?

Kehotan lukijaa tutustumaan kokoamaani dokumenttielokuvien arkistoon, 9/11-aiheisiin videoklippeihin ja Youtube-kanavaani.

Hannu Yli-Karjanmaa
www.11syyskuu.org
www.11syyskuu.net


Täydennys 9.9.2018

Hannun kuoleman jälkeen tämän sivuston ylläpito on siirtynyt minulle. Olen toistaiseksi tehnyt vain muutaman päivityksen, ja saitti on käytännössä siinä asussa kuin se oli Hannun kuollessa. Tarkoitus on jollain aikavälillä käydä se läpi ja katsoa, mitä itse pidän olennaisena säilyttää.

Hannun nwo-sivusto sulkeutui viime kesänä, koska itselläni ei ollut intressiä sen ylläpitoon. Vaikka olinkin Hannun kanssa samaa mieltä, että 9/11 on osa laajempaa ilmiötä, meillä oli myös erimielisyyksiä eräisiin ko. sivustolla käsiteltyihin teemoihin liittyen.

Tärkeintä on, että 11syyskuu-sivusto on ja pysyy ja toimii porttina tietoon niille, jotka eivät tyydy virallisiin valheisiin. Hannu ehti yli viidentoista vuoden aikana tehdä valtavan työn tuon tiedon kokoamiseksi ja esillä pitämiseksi. Tuon työn ja tiedon arvo tullaan aikanaan tunnustamaaan – minkä sanon myös historiantutkimuksen ammattilaisena.

Sami Yli-Karjanmaa

J.k. 6.2.22 Lienee selvä sanomattakin: linkitetty matsku (tai Hannun kommentit) eivät välttämättä lainkaan edusta omia näkemyksiäni.